logo_ausra

“En skiss underlättar mycket för kunden OCH för mig som designer. Det gäller att fånga stundens ingivelse.

En idé kan försvinna lika snabbt som den kom - så skissblocket finns alltid till hands”.

Att skissa är A och O ...

19 2002

Tillbaka

 Ausra Designstudio, tel: 0433-260 03, mobil: 070-280 96 44, mail info@ausra.se